Om RH Kollokvier

Formålet er at styrke mulighederne for sundhedsvidenskabelig forskning, og facilitere kommunikation og samarbejde om forskning i København.  Målgruppen er både yngre og ældre forskere, og kollokvierne er åbne for alle forskere uanset ansættelsessted.

Klik her for at modtage information om kommende RH Kollokvier.

Specifikt RH Kollokvium: 

             "Scientific Publication: The Good, The Bad, and The Ugly"

Indlægsholder er redaktør på New Engl J med., Caren G. Solomon 
21. april 2015, kl.15:30-17:00, Auditorium 1. opgang 44, Rigshospitalet. Alle interesserede er velkomne. 
Klik her for program. 

Forslag til emner for kommende kollokvier er meget velkomne
Alle er velkomne til at indsende forslag til emner for kommende kollokvier.
Klik her for at indsende forslag.